Menu:
menu Strona główna
menu Początki 2005r.
menu Projekt 2012-2014r.
menu Wymiany młodzieży
menu Festiwal
menu Aktualności
Galeria - Picasa


Linki:
  Gimnazjum nr 3
  Let's Entertain You
  Czatowanie

Czym się teraz zajmujemy...


Nad projektem w naszej szkole pracuje 44 uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele: p.Gabriela Mnich (szkolny koordynator projektu) oraz p.Krzystyna Bieńkowska (ekspert językowy projektu).

Realizujemy pierwszy rok zadań projektu Soyons des ecol'ogiste en marche czyli Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu.
Uczniowie korespondują z partnerami zagranicznymi e-mailem oraz przez wyjazdy do szkół partnerskich.

Spotkania grupy Comeniusa odbywają się w środy na ósmej lekcji.

  
Uwaga!!!
Nie zmieniamy dnia spotkań Comeniusa, gdyż wielu osobom czwartek koliduje z innymi zajęciami.

Obecnie staramy się wciąż kontaktować ze swoimi partnerami. Kto nie koresponduje, bardzo proszę o powiadomienie nauczyciela o takim fakcie.

Wszyscy uczniowie przygotują plakaty osobowe: o sobie, swoich rodzinach oraz o tym, czym się interesują - z zaznaczeniem co robią, by stawać się ekologami.
Plakaty zostaną wysłane do partnerów, z którymi korespondują.Design by flankerds.com