Menu:
menu Strona główna
menu Początki 2005r.
menu Projekt 2012-2014r.
menu Wymiany młodzieży
menu Festiwal
menu Aktualności
Galeria

Linki:
Saint-Saulve FR
Meschede GE
Ciudad Real ES
Gimnazjum nr 3

Witamy na portalu związanemu z programem Comenius
w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Program Comenius – Uczenie się przez całe życie, to jedna część z programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, który wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce.

  Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany
w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież a także dorosłych.
W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęliśmy w naszej szkole dwuletni projekt, w którym realizujemy zadania związane z ochroną środowiska.
  
Projekt „Soyons des écol’ogistes en marche” – „Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu” realizowany jest w naszej szkole w okresie od 01. 09. 2012 r. do 30. 06. 2014 r.   
Przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z czterech szkół partnerskich (Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Polski).
  
Językiem roboczym jest język francuski.
  
Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycieli naszego gimnazjum.   
Udział w projekcie jest bezpłatny, ale zobowiązuje do wykonywania zadań zgodnie z planami, jakie zostały zamieszczone we wniosku projektu.

CELE:
  
Celem ogólnym projektu jest pogłębianie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
  
Celem szczegółowym jest dążenie do tego, by Eko - gimnazjaliści stali się w przyszłości Eko- obywatelami, którzy zmierzą sie z koniecznością ochrony dziedzictwa naturalnego, jakim jest ich środowisko. Staną się w ten sposób dorosłymi, odpowiedzialnymi twórcami europejskich więzi mających jeden wspólny cel: ochronę środowiska.

Przez dwa lata razem ze szkołami partnerskimi z Francji, Niemiec
i Hiszpanii realizujemy wspólne zadania, które pozwolą nam analizować ludzkie postawy wobec środowiska.Design by flankerds.com