Menu:
menu Strona główna
menu Początki 2005r.
menu Projekt 2012-2014r.
menu Wymiany młodzieży
menu Festiwal
menu Aktualności
Galeria

Linki:
Saint-Saulve FR
Meschede GE
Ciudad Real ES
Gimnazjum nr 3


Czym się teraz zajmujemy...


Nad projektem w naszej szkole w tym roku pracuje 20 uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele: p.Gabriela Mnich (szkolny koordynator projektu), p.Krzystyna Bieńkowska (ekspert językowy projektu) oraz p.Joanna Chlęch (opiekunka szkolnego miniogrodu).

Realizujemy drugi rok zadań projektu Soyons des ecol'ogiste en marche czyli Bądźmy szkolnymi ekologami w działaniu.
Uczniowie korespondują z partnerami zagranicznymi e-mailem oraz przez wyjazdy do szkół partnerskich.
  
Uwaga!!!
Spotkania grupy Comeniusa odbywają się w środy o godz.15:25.

Obecnie staramy się wciąż kontaktować ze swoimi partnerami. Kto nie koresponduje, bardzo proszę o powiadomienie nauczyciela o takim fakcie.

     Zadania na najbliższy czas pracy:

» Przygotowujemy kartki z recyklingu (szczegóły omawiamy na spotkaniu);
» W grupkach trzyosobowych wymyślamy hasła promujące ochronę środowiska;
» Pamiętamy, że wszystko robimy w języku narodowym oraz w języku projektu.Design by flankerds.com